Verčiami dokumentai

Aukščiau nurodytus dokumentus paprastai išverčiame per vieną darbo dieną nuo dokumento ir apmokėjimo gavimo dienos. Dokumentus vertimui galima pateikti paštu, elektroniniu paštu arba perduoti asmeniškai. Išverstas tekstas yra patvirtinamas vertėjo parašu ir antspaudu. Esant reikalui vertėjo parašą galime patvirtinti notariškai, tačiau nei Jungtinės Karalystės, nei Lietuvos įstaigos to paprastai nereikalauja. Dėl didelės apimties užsakymų (verslo sutartys, techninės instrukcijos ir pan.) atlikimo laiko prašome teirautis atskirai.

Visi vertimai atitinka įstatymų reikalavimus, keliamus oficialiems, sertifikuotiems vertimams ir yra ruošiami pagal atitinkamus nurodymus: “Ambasadai pateikiamas dokumento vertimas turi būti tikslus ir preciziškas, atitikti lietuvių kalbos ir raštvedybos reikalavimus, taip pat būti susiūtas su verčiamo dokumento originalu arba kopija (šiuo atveju turi būti pateikiamas ir verčiamo dokumento originalas). Dokumento vertime turi būti nuoroda, kad dokumentą išvertęs asmuo prisiima atsakomybę už vertimo iš vienos kalbos į kitą teisingumą, taip pat nurodyta, iš kurios kalbos į kurią kalbą verčiama.” (šaltinis: uk.mfa.lt)

* Atkreipkite dėmesį, kad Jungtinėje Karalystėje išduoti vaikų gimimo liudijimai, santuokos liudijimai, skyrybų liudijimai bei advokatų sudaryti sutikimai ar patvirtinti dokumentai turi būti legalizuoti legalizavimo skyriuje prieš verčiant šiuos dokumentus į lietuvių kalbą. Legalizavimo skyrius kitoje dokumento pusėje užklijuoja apostilę, kuri patvirtina dokumentą išdavusio asmens parašo bei spaudo tikrumą. Tik tuomet dokumentas gali būti naudojamas užsienyje. Apostilę taip pat būtina versti. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą, kaip ir kur tai galima padaryti, skaitykite Foreign & Commonwealth Office svetainėje.