Notarinis patvirtinimas

Dažnai sulaukiame klausimų, ar vertimą patvirtins notaras. Mūsų vertimai yra tvirtinami vertėjo, kuris yra “Chartered Institute of Linguists” narys, parašu bei spaudu. Toks vertimas yra vadinamas oficialiu, sertifikuotu vertimu ir todėl jo papildomai tvirtinti notariškai paprastai nebereikia.

Mūsų atliktus vertimus priima įvairios įstaigos Jungtinėje Karalystėje (NARIC, NHS, the Home Office, bankai, univesitetai, Student Finance ir kt.), Lietuvos Respublikos ambasada Londone, bei valstybinės įstaigos Lietuvoje (pvz., civilinės metrikacijos biurai). Kaip apibrėžta 2016 m. gruodžio 28 dienos LR Teisingumo ministro patvirtintų “Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių” I-o skyriaus  dalies 18 punkte, jeigu Civilinės metrikacijos įstaigoje su vertimu pateiksite dokumento originalą, vertimo ar dokumento kopijos papildomai notariškai tvirtinti nebereikės. Jeigu vertimus ketinate pateikti kokiai kitai įstaigai, geriausia būtų raštu paklausti jų, ar tikrai būtinas notaro patvirtinimas, ar pakaks oficialaus vertimų biuro patvirtinto vertimo.

Notaro paslaugos Anglijoje – gana brangios, tačiau jeigu visgi patvirtinimo reikės, galėsime tai padaryti. Atkreipkite dėmesį, kad notaras niekada netvirtina vertimo. Jis gali patvirtinti tik vertėjo parašą ir/arba prie vertimo prisiūtą dokumento kopiją. Todėl tvirtinant dokumentus pas notarą, būtina pristatyti dokumentų originalus.